Ferie z Bastionem

 

Regulamin Terenowych gier miejskich dla dzieci

§
1.

ORGANIZATOR:


Organizatorem terenowych gier miejskich dla dzieci pt.:
 „W poszukiwaniu historycznych postaci Nysy – Śląskiego Rzymu” oraz
„W poszukiwaniu ducha nyskiej twierdzy” jest
Informacja Turystyczna - Bastion św. Jadwigi w Nysie,
ul. Piastowska 19, 48 – 300 Nysa, tel. (77) 433 49 71, 602 654 128, 
e-mail:
,  www.informacja-turystyczna.nysa.pl


§2.


CELE GRY


1.
Promocja atrakcji turystycznych miasta Nysy.
2. Popularyzacja walorów krajoznawczych Nysy.
3. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Przybliżyć dzieciom w sposób ciekawy historię Nysy i postaci związanych z miastem.

§3


MIEJSCE I TERMIN

 

W obu grach, miejscem jest miasto Nysa.

Gra miejska „W poszukiwaniu historycznych postaci Nysy – Śląskiego Rzymu” odbędzie się 3 lutego 2016 roku.
Gra miejska „W poszukiwaniu ducha nyskiej twierdzy” odbędzie się 10 lutego 2016 roku.

Gry rozpoczną się w Bastionie św. Jadwigi, ul. Piastowska 19 o godz. 9:00 w dwóch różnych terminach wyżej wymienionych.

§4


WARUNKI UCZESTNICTWA W GRACH


1.
Warunkiem uczestnictwa w obu grach jest zapisanie się na listę chętnych znajdującą się
w Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie.
W poszukiwaniu historycznych postaci Nysy – Śląskiego Rzymu” do 1 lutego br..
„W poszukiwaniu ducha nyskiej twierdzy” do 8 lutego br.
Zapisów można dokonać osobiście lub telefonicznie.
2. Uzyskanie pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnego opiekuna na uczestnictwo
w grze miejskiej.
3. Uiszczenie opłaty za usługę przewodnicką w wysokości 10 zł/os.

 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem na zasadach ogólnych.