Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

Już teraz zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014!

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” -  to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.


Jesteśmy przekonani, że tak uniwersalny temat może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami, które czerpią  z naszej wspólnej przeszłości, jak poczucie przynależności do własnej społeczności czy narodu, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną. Tożsamość daje szansę zrozumienia szerszego kontekstu relacji z otoczeniem a co za tym idzie umożliwia bardziej świadome obcowanie z zabytkiem.


Jednocześnie poprzez, występujący w temacie przewodnim termin „źródło”, chcemy zwrócić szczególną uwagę na niedostrzegany na co dzień związek kultury i historii z wodą. Źródła wody jako kluczowy czynnik w dziejach osadnictwa, sieć dróg wodnych, która poprzez handel i wymianę kulturową stała się ważnym historycznie elementem rozwoju państwa pozostawiły silny ślad w dziedzictwie materialnym – między innymi budownictwo okrętowe, porty, latarnie morskie, mosty, młyny wodne, jak również niematerialnym – jak na przykład obrzędowość związana z wodą lub zwyczaje marynistyczne.


Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 odbędą się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (13-14 i 20-21 września 2014).