Obwałowania Jerozolimskie wewnetrzne
Image
Image

Lokalizacja
Linia obwałowań biegnąca od Reduty Jerozolimskiej  (ul. Ujejskiego / ul. Mieczysława I) aż do rzeki przy górnej śluzie.

Historia
Linia ta zbudowana w latach 1742 - 1756 i rozbudowywany we fragmentach w 1790 i 1864 r., po 1888 straciła znaczenie, a w latach 1926 - 34 częściowo zburzona, do dziś zachowały się tylko reduta Jerozolimska z wałem od strony południowej stykającej się z obwałowaniem powodziowym.
Reduta Jerozolimska zbudowana prawdopodobnie w latach 1748 - 1741, w 1870 - 1871 wzniesiono wewnątrz baraki lazaretu, a w 1882 - 83 przystosowano dla baterii artyleryjskiej. Od 1819 użytkowana na cele gospodarcze. Po 2-giej wojnie przebudowana na stadion sportowy z boiskiem.
Całość tej linii obwarowań osłaniała od zachodu przedmieście Radoszyn od Fortu Prusy do rzeki w pobliże obwarowań miasta.

Opis
Linia ta ma postać wału z fosą suchą w dolnej nadrzecznej części wypełnioną wodą i  dwóch samodzielnych dzieł wzmacniających
Składa się z trzech części:
- nieistniejącego już  odcinka wału łączącego Fort Prusy z Redutą Jerozolimską (zwaną też rogatką Jerozolimską wewnętrzną z bramą)
- reduty Jerozolimskiej (zachowanej w postaci znacznie zniekształconej)
- wału łączącego i obwałowań powodziowych  (zachowanych)

Reduta Jerozolimska zbudowana jest na planie kwadratu (ok. 60 x 70 m) z zaokrąglonymi narożami zachodnim i wschodnim. Pozostałe ostre naroża połączone są z wałami łącznymi.
Reduta ta nie posiadała kazamatów. Wał ziemny oskarpowanym jest murem ceglanym otoczonym fosą z przeciwskarpą ziemną. Główny taras artyleryjski z dwoma mniejszymi był w narożu zachodnim - zewnętrznym. W zachodnim boku reduty znajduje się brama w postaci przecięcia wału z dojściem przez mostek. Obecnie wały zupełnie zniekształcone i przebudowane na trybuny boiska, a północna i zachodnia skarpa w większości zasłonięte nasypem podwyższonego terenu. Reduta i przyległe fosy użytkowane są obecnie jako ośrodek rekreacyjny z basenem kąpielowym, który zniekształcił przyległą część przeciwskarpy i przedpola.

Wał łączący i obwałowania powodziowe, biegnie od południowego naroża Reduty Jerozolimskiej do rzeki przy górnej śluzie, przegradzającej rzekę dla stworzenia sztucznego zalewu.
Wał ziemny z oskarpowaniem, w wyższej części (przy reducie) jest prosty, a w dolnej, nad rzeką, o narysie kleszczowym z trzema ostrzami. Na każdym z ostrzy znajduje się platforma dla dział, a w narożach kleszczy dwie śluzy przepustowe umożliwiające przyśpieszenie osuszania sztucznie zalanego przedpola.
Całość zachowana w dobrym stanie.