Fort III
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Lokalizacja
ul. Nowowiejska, ok. 300m na południowy-wschód od Obwałowań Kolejowych

Historia
Fort został zbudowany w 1866 r. jako dzieło prowizoryczne dla osłony linii kolejowej. Przebudowano go w latach 1875 - 78 na fort stały, a w latach 1881 - 83 rozbudowano i wzmocniono. Od 1934 r. służył jako magazyn broni i amunicji.

Opis
Fort III zbudowany jest na narysie lunety czworobocznej, zamkniętej od tyłu niskim załamanym kleszczowo wałem szyjowym, flankującym bramę wjazdową. Całość otacza fosa wypełniona wodą. Nad przeciwskarpą znajduje się droga ukryta, którą z fortem łączył most (obecnie grobla). Droga prowadzi do bramy w formie przecięcia wału szyjowego, osłoniętej blokhauzem wartowniczym.
Jest to fort jednowałowy dla piechoty i artylerii. Na głównym wale czołowym znajduje się pięć ław artyleryjskich na 3 działa, natomiast na wałach skrzydłowych umieszczono pozostałe stanowiska. Łącznie w forcie znajdowało się około 35 dział.
Wały ziemne ze skarpami i przeciwskarpami obłożone są darnią, posiadają trawersy i schrony. Wał główny z murowanymi schronami i utwardzoną nawierzchnią stanowisk dostępny jest z dwóch pochylni przy wałach skrzydłowych i schodów. Znajdują się w nim kazamaty koszarowo-magazynowe.
Dziedziniec budynku przedzielony jest na osi fortu budynkiem - trawersem kazamatowym, przykrytym nasypem ziemnym. Jego przeznaczeniem były cele koszarowo - magazynowe.