Zespół Wdrożenia Projektu
Do obowiązków Zespołu Wdrożenia Projektu należy wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, jego rozliczanie, sprawozdawczość oraz monitoring zgodnie z zapisami wniosku, wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz procedurami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wszelkie działania Zespołu Wdrożenia Projektu podlegają nadzorowi i weryfikacji ze strony jednostki wydzielonej przez Zamawiającego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 886/2006 Burmistrza Nysy z dnia 01.02.2006 r. w/w jednostkę stanowi  „Zespół do spraw realizacji projektu”.
Wykonawca:

MIASTOPROJEKT SYSTEM  Sp. z o.o.

50-123Wrocław, ul Oławska 17
tel. 0713429293
fax 0713429295

e-mail:

Umowę podpisano w dniu 31.01.2007r.